De Jong Bouw & Begeleiding

Een duidelijke manier van bouwen.

Mijn naam is Hans de Jong en ik beschik over ruim 40 jaar (leidinggevende) ervaring in de bouwwereld. Sinds een aantal jaar run ik een bedrijf in bouw / begeleiding. Samen met opdrachtgevers realiseren we bouwplannen. De praktijk en ervaring hebben mij geleerd dat er een groeiende behoefte is aan een onafhankelijk bouwadviseur / manager, zowel bij bedrijven als particulieren. Die rol neem ik graag op me.

Mijn visie op het bouwproces is helder. Er moet sprake zijn van een hecht bouw / projectteam. Met aandacht voor maatwerk en goede communicatie. Oftewel: de juiste mensen op de juiste plaats. In een vroeg stadium – bij voorkeur al in de ontwerpfase – breng ik de diverse disciplines bij elkaar. Iedereen krijgt de kans het werk vanuit zijn specialisme toe te lichten, aan te passen of aan te vullen. De daarbij behorende voorzieningen en eventuele bouwkundige aanpassingen worden vroegtijdig op elkaar afgestemd.

Dit heeft als belangrijk voordeel dat tijdens de uitvoering minder kans bestaat op stagnatie en miscommunicatie, welke over het algemeen prijsverhogende gevolgen hebben. Stagnatie ontstaat over het algemeen door problemen die vooraf niet of onvoldoende zijn besproken. Tijdens de uitvoeringsfase moet dan onverwacht worden ingegrepen en dat heeft weer vervelende consequenties voor zowel voortgang als prijs.

In overleg met de architect en de opdrachtgever stel ik het bouw / projectteam samen. Door tijdig zorg te dragen voor een goede afstemming, kan voor de eindgebruiker / opdrachtgever een optimaal resultaat worden bereikt. Zowel in prijs als kwaliteit.

Als geheel onafhankelijk adviseur zorg ik voor het inbouwen van zekerheid. Het programma van eisen wordt in het voortraject uitvoerig doorgenomen met de opdrachtgever / eindgebruiker, en ook vastgelegd.

Voor aanvang van de werkzaamheden maak ik een planning. Na goedkeuring van dit concept heeft een nadere verder uitwerking plaats.

Zowel in het voortraject als tijdens de uitvoering, draag ik zorg voor regelmatig overleg. Daar waar nodig stuur ik bij. Tijdens de uitvoering, als de vormen duidelijker zichtbaar worden, heeft de opdrachtgever nog de mogelijkheden om plannen aan te passen of aan te vullen. Een bijzondere vorm van flexibiliteit, waarbij de kosten beheersbaar blijven. Alles gericht op een optimaal resultaat.

Het is een nieuwe manier van bouwen, die goed aansluit bij de wensen en eisen van deze tijd. Bent u geïnteresseerd in samenwerking, of wilt u graag extra informatie, dan ben ik uiteraard graag bereid tot een persoonlijk gesprek.