Direct contact: 0654282085

Home

Over de Jong bouw & begeleiding

Mijn naam is Hans de Jong en ik beschik over ruim 25 jaar (leidinggevende) ervaring in de bouwwereld. Sinds enige tijd run ik een bedrijf in bouw / begeleiding. Samen met opdrachtgevers realiseren we bouwplannen.

De praktijk en ervaring hebben mij geleerd dat er een groeiende behoefte is aan een onafhankelijk bouwadviseur / manager, zowel bij bedrijven als particulieren. Die rol neem ik graag op me.

Mijn visie op het bouwproces is helder. Er moet sprake zijn van een hecht bouw / projectteam. Met aandacht voor maatwerk en goede communicatie. Oftewel: de juiste mensen op de juiste plaats. In een vroeg stadium – bij voorkeur al in de ontwerpfase – breng ik de diverse disciplines bij elkaar.

Iedereen krijgt de kans het werk vanuit zijn specialisme toe te lichten, aan passen of aan te vullen. De daarbij behorende voorzieningen en eventuele bouwkundige aanpassingen worden vroegtijdig op elkaar afgestemd.

lees verder

Heeft u schade in of bij uw huis?

Indien er, door wat voor reden dan ook, schade ontstaat aan uw huis en / of eigendommen is dat erg vervelend. Er ontstaan direct vragen als wat kan ik doen, wie moet ik bellen, wie kan ik nog bereiken, waar moet ik beginnen?

Vanuit mijn klanten ontstaat er steeds meer vraag om hun belangen hierin te behartigen. Deze belangen beginnen direct na het ontstaan van de schade. Dit betekend zo snel als mogelijk de oorzaak van het probleem oplossen om de gevolgschade hierdoor te beperken.

lees verder